0
0,00 zł

Opis podstawowych klawiszy oraz przydatne skróty klawiszowe na klawiaturze komputerowej [2023]

Dodaj pierwszy komentarz

Kiedy po raz pierwszy siadamy przed komputerem, klawiatura może wydawać się labiryntem tajemniczych znaków i klawiszy. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, ile funkcji kryje się za tymi wszystkimi przyciskami? Dlaczego akurat te kombinacje zostały wybrane jako uniwersalne skróty? Współczesne klawiatury to wynik lat ewolucji, dostosowywania się do potrzeb użytkowników i technologicznych rewolucji.

W tym wpisie postaramy się przybliżyć Ci fascynujący świat klawiatury komputerowej, wyjaśniając znaczenie jej podstawowych klawiszy oraz dzieląc się z Tobą najbardziej przydatnymi skrótami, które mogą uczynić Twoje codzienne korzystanie z komputera znacznie prostszym i bardziej efektywnym. Spróbujmy razem odkryć tajemnice, które skrywa nasza klawiatura!

W tym artykule omówimy:

Kilka słów o klawiaturze komputerowej

Klawiatura komputerowa jest jednym z najważniejszych i najczęściej używanych urządzeń wejściowych w świecie komputeryzacji. Dzięki niej komunikujemy się z maszyną, wprowadzając dane, pisząc teksty czy wykonując specyficzne komendy. Ale czy zastanawiałeś się kiedyś, skąd się wzięła i jak ewoluowała przez lata?

Początki klawiatury sięgają czasów maszyn do pisania, które pojawiły się w połowie XIX wieku. Pierwsze maszyny do pisania posiadały klawisze ułożone w sposób nieco inny niż współczesne klawiatury, ale idea pozostała ta sama – każdy klawisz odpowiadał za określony znak. Z czasem, w miarę rosnącej popularności maszyn do pisania, ich design i rozmieszczenie klawiszy zaczęły się standaryzować.

Wraz z nadejściem ery komputerowej w XX wieku, maszyny do pisania zostały zastąpione klawiaturami komputerowymi. W latach 60. i 70. XX wieku, gdy komputery zaczęły pojawiać się w biurach i domach, klawiatura została dostosowana do nowych potrzeb. Dodano klawisze funkcyjne, klawisze strzałek i wiele innych, które pozwoliły na bardziej zaawansowane operacje.

Ewolucja technologiczna sprawiła, że klawiatury stały się coraz bardziej zaawansowane, oferując różnorodne funkcje, takie jak podświetlenie, programowalne klawisze czy nawet możliwość zmiany układu klawiatury na dowolny inny. Dzisiaj, w erze cyfrowej, klawiatura jest nie tylko narzędziem pracy, ale i elementem kultury, personalizacji i wyrazu indywidualizmu.

Klawiatura do komputera

Podział klawiszy klawiatury od komputera

Klawisze klawiatury do komputera można podzielić na kilka grup, z których każda odpowiada za wykonywanie innej czynności.

 • Klawisze alfanumeryczne: pozwalają na wprowadzanie tekstu w postaci liter od A do Z, cyfr od 0 do 9, a także znaków interpunkcyjnych oraz odpowiadają za używanie znaków specjalnych.
 • Klawisze funkcyjne: klawisze od F1 do F12, służą do różnych specjalnych funkcji w zależności od programu.
 • Klawisze nawigacyjne: służą do poruszania się w różnych kierunkach
 • Klawisze sterujące: służą do wykonywania pewnych akcji, są to klawisze typu Ctrl, Alt, ESC itp.

Klawisze klawiatury komputerowej

Opis podstawowych klawiszy klawiatury komputerowej

Klawiatura komputerowa to narzędzie, które każdy z nas spotyka niemal codziennie. Wielu użytkowników korzysta z niej intuicyjnie, ale znajomość podstawowych klawiszy i skrótów klawiszowych może znacząco poprawić naszą efektywność w pracy czy podczas rozrywki.

Poniżej przedstawiamy podstawowe klawisze, które pozwolą na wygodne i szybkie wprowadzanie tekstu.

Klawisze alfanumeryczne

Klawisze alfanumeryczne dzielą się na alfabetyczne, czyli litery od A do Z oraz numeryczne, czyli liczby od 0 do 9. Dodatkowo w ich skład wchodzą znaki specjalne (np. < / {} []) i interpunkcyjne ( np. , . ? ").

Dodatkowo, niektóre klawiatury od komputera dysponują blokiem numerycznym. Są to zdublowane przyciski klawiszy numerycznych 0 - 9 znajdujące się po prawej stronie klawiatury. Ułatwiają wprowadzanie cyfr i są szczególnie przydatne dla osób wprowadzających na codzień duże ilości danych liczbowych. Do aktywowania klawiszy numerycznych znajdujących się w bloku numerycznym, służy klawisz Num Lock.

Klawisze alfanumeryczne i blok numeryczny znajdujący się na klawiaturze do komputera

Klawisz ESC

Klawisz ESC (z ang. Escape - ucieczka) pełni na klawiaturze funkcję "ucieczki" lub anulowania pewnych działań. Jego główne zastosowania to:

 • Zamykanie okien dialogowych lub menu: W wielu programach i systemach operacyjnych, gdy pojawi się okno dialogowe (na przykład z pytaniem o zapisanie pliku lub potwierdzenie operacji), klawisz ESC pozwala je zamknąć lub anulować prezentowane działanie.
 • Wyjście z trybów pełnoekranowych: W przeglądarkach internetowych, programach graficznych czy grach komputerowych klawisz ESC często służy do opuszczenia trybu pełnoekranowego.
 • Przerwanie operacji: W niektórych programach, jeśli jakaś operacja (na przykład kopiowanie dużego pliku) jest w trakcie realizacji, klawisz ESC może pozwolić na jej przerwanie.
 • Wyjście z trybów czy widoków: W edytorach tekstu czy programach graficznych klawisz ESC może służyć do wyjścia z pewnego specyficznego trybu, na przykład trybu edycji lub narzędzia rysowania.
 • W grach: W wielu grach komputerowych klawisz ESC otwiera menu główne lub pauzuje grę.
 • Składniki kombinacji klawiszowych: W niektórych programach klawisz ESC, w połączeniu z innymi klawiszami, może aktywować specyficzne funkcje lub skróty.

Klawisz ESCAPE na klawiaturze komputerowej

Enter, Backspace, Spacja i Delete

Podczas pisania na klawiaturze ważne jest aby wprowadzany tekst był zrozumiały i czytelny dla odbiorcy. Gdyby tekst był napisany ciągiem, bez przerw, akapitów i znaków interpunkcyjnych, odczytanie go było by bardzo uciążliwe i pewnie wiele osób, nie zadało by sobie trudu, by spróbować go przeczytać. Z pomocą przychodzą nam takie klawisze jak Enter oraz Spacja.

Enter odpowiada za nowy akapit i po jego kliknięciu, wpisywany tekst pojawia się w nowej linii. Z kolei Spacja służy do robienia przerw pomiędzy słowami, dzięki czemu wprowadzana treść jest czytelna i łatwa do przeczytania.

Poza wprowadzaniem tekstu, klawisz Enter może nam posłużyć jako funkcja potwierdzenia polecenia.

Niezbędnym klawiszem jest również przycisk Backspage oraz Delete, które w razie pomyłki podczas wpisywania tekstu, pozwalają nam na usunięcie wpisanej wartości. Każde pojedyncze naciśnięcie klawisza Backspace, usuwa jedną literę bądź odstęp, czyli spację. Klawisz Delete natomiast pozwala na usunięcie większej ilości liter, po uprzednim zaznaczeniu ich kursorem myszy.

Klawisze Enter, Spacja, Delete, Backspace klawiatury do komputera

CAPS LOCK, Shift i prawy ALT

Pisząc artykuł, wpis na bloga, pismo, prowadząc mailową korespondencję bądź czatując ze znajomymi, powinniśmy przestrzegać zasad prawidłowej pisowni w języku polskim. Musimy zatem zwracać uwagę na takie aspekty, jak rozpoczynania zdania od wielkiej litery czy używanie polskich znaków, typu ś, ą, ę, ć i tak dalej. Kiedy wprowadzamy tekst na klawiaturze komputerowej i chcemy, aby był czytelny i zgodny z zasadami naszego języka, możemy skorzystać z takich klawiszy jak Shift, CAPS LOCK czy ALT.

Klawisz SHIFT odpowiada za rozpoczęcie nowego zdania od wielkiej litery. Wystarczy kliknąć i przytrzymać w owy przycisk na klawiaturze, a następnie wybrać literę, od której rozpoczyna się wyraz w naszym zdaniu (np. Shift + A). W momencie, gdy przytrzymamy klawisz Shift dłużej i jednocześnie klikniemy kolejno w kilka liter, wówczas uzyskamy kilka liter napisanych wielką literą. Podczas tworzenia różnego rodzaju treści zdarza się, że istnieje potrzeba podkreślenia jakiegoś słowa czy nawet zdania za pomocą wielkich liter. W takim przypadku, zamiast trzymać wciśnięty Shift cały czas, najlepiej skorzystać z klawisza CAPS LOCK, który po kliknięciu aktywuje nam pisanie wielkimi literami. Chcąc na powrót pisać małymi lietrami, wystarczy kliknąć w przycisk CAPS LOCK ponownie.

W języku polskim istnieją litery diakrytyczne, czyli litery do których dodano określony znak diakrytyczny nad lub pod literą, co zmienia sposób jej odczytu i tworzy przez to nową literę. Wyróżniamy w naszym języku dziewięć takich liter i są nimi: ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż. Oczywiście klawiatura do komputera daje możliwość wprowadzenia i tych liter, a w tym celu należy posłużyć się klawiszem ALT znajdującym się po prawej stronie. W momencie gdy przytrzymamy klawisz ALT i jednocześnie wciśniemy określoną literę, uzyskamy literę diakrytyczną. Na przykład: chcemy otrzymać literę ą. W tym celu przytrzymujemy klawisz ALT po prawej stronie i klikamy w literę A na klawiaturze od komputera.

Należy również pamiętać, że chcąć użyć "polskiej litery" na początku zdania, należy oprócz prawego ALT'a, przytrzymać dodatkowo Shift. Na przykład, gdy nasze zdanie ma zaczynać się od litery Ć, wówczas wciskamy jednocześnie kombinację prawy ALT + Shift + C.

Klawisze ALT, SHIFT, CAPS LOCK klawiatury od komputera

Klawisze nawigacyjne

Na komputerowej klawiaturze znajdziemy kilka klawiszy służących do prostego i szybkiego przesuwania kursora podczas pisania różnego rodzaju treści. Do dyspozycji mamy strzałki, które pomagają nam przesuwać kursor znak po znaku w lewo, prawo, w górę i w dół. Dodatkowo klawisze takie jak Home, End, PageUp i PageDown umożliwiają nam wykonanie kolejno takich czynności, jak przesunięcie kursora na początek tekstu, na koniec tekstu oraz przewinięcie strony do góry i na dół.

Klawisze nawigacyjne są dodatkowo zdublowane na bloku numerycznym, w przypadku klawiatur, które go posiadają.

Klawisze nawigacyjne na klawiaturze komputerowej

Klawisz TAB

Klawisz TAB, czyli znak tabulacji przeznaczony został do wstawiania wcięcia w tekście. Po jego naciśnięciu kursor przesuwa się o pewną ilość miejsca w prawo, co pozwala na łatwe formatowanie tekstu, np. w punktacji czy w skomplikowanych dokumentach.

Klawisz TAB klawiatura do komputera

Klawisze CTRL i ALT

Klawiatura od komputera posiada klawisze oznaczone jako Ctrl oraz Alt. Używane są one w kombinacjach klawiszowych do wykonywania rożnego rodzaju poleceń. Wykorzystuje się je często w skrótach klawiszowych, które znacząco ułatwiają i przyspieszają obcowanie z komputerem.

Klawisz ALT + CTRL na klawiaturze komputerowej

Klawisz PrtSC

Klawisz PrintScreen (często oznaczony skrótem "PrtScn" lub podobnie) jest używany głównie do przechwytywania obrazu aktualnie wyświetlanego na ekranie komputera. Oto, jak działa i jakie ma zastosowania w różnych kontekstach:

 • Podstawowa funkcja: Po naciśnięciu klawisza PrintScreen, obraz wyświetlany na ekranie jest kopiowany do schowka komputera. Można go następnie wkleić do różnych programów (takich jak edytory grafiki, procesory tekstu itp.) za pomocą kombinacji klawiszy Ctrl+V lub odpowiedniej opcji "Wklej".
 • Kombinacje z innymi klawiszami:
  • Alt + PrintScreen: Przechwytuje tylko aktywne okno zamiast całego ekranu. Jest to przydatne, gdy chcesz zrobić zrzut ekranu tylko jednej konkretnej aplikacji.
  • Windows + Shift + S + PrintScreen (w nowszych wersjach systemu Windows): Uruchamia narzędzie do wycinania, które pozwala na wybór konkretnego obszaru ekranu do przechwytywania.
 • Zapis do pliku w systemie Windows: W niektórych wersjach systemu Windows, naciśnięcie klawiszy Windows + PrintScreen spowoduje automatyczny zapis zrzutu ekranu jako pliku graficznego w folderze "Zrzuty ekranu" w bibliotece "Obrazy".

Klawisz Windows

Ostatnim klawiszem, który może ułatwić nam pracę i korzystanie z komputera, jest klawisz znajdujący się w niektórych klawiaturach, oznaczony logo systemu Windows. Jego naciśnięcie odpowiada kliknięciu w Start i uruchamia pasek startowy, dzięki czemu za pomocą jednego przycisku mamy dostęp do wszystkich programów. Klawisz ten znajduje się pomiędzy klawiszem Ctrl a klawiszem Alt.

Klawiatura do komputera do wprowadzania tekstu

Czy wiesz, że...

 • Klawisze funkcyjne: W oryginalnych komputerach IBM PC klawisze funkcyjne były ułożone po lewej stronie klawiatury, a nie na górze, jak to jest w dzisiejszych klawiaturach.
 • Ctrl + Alt + Delete: Twórca tej kombinacji, David Bradley, zaprojektował ją jako tymczasowe rozwiązanie do restartowania komputera IBM PC podczas testów. Nie przewidywał, że stanie się ona standardem w przyszłych komputerach.
 • Dzisiejsze klawiatury różnią się od tych z przeszłości. Na przykład klawisz "SysRq" (System Request) czy "Scroll Lock" mają teraz ograniczone zastosowanie, mimo że nadal pojawiają się na wielu klawiaturach.
 • Najstarsza zachowana klawiatura komputerowa pochodzi z roku 1965 i była częścią komputera mainframe.

Klawisze funkcyjne - co to takiego?

Klawisze funkcyjne to specjalne klawisze na klawiaturze komputerowej, które zazwyczaj są oznaczone jako "F1", "F2", "F3" itd., aż do "F12" (chociaż niektóre klawiatury mogą mieć ich więcej). Służą one do wykonywania konkretnych funkcji w różnych programach i systemach operacyjnych. Oto kilka charakterystycznych cech i zastosowań klawiszy funkcyjnych:
 • Uniwersalne skróty: Wielu producentów oprogramowania korzysta z klawiszy funkcyjnych do obsługi uniwersalnych skrótów. Na przykład, w większości programów "F1" służy do wywołania pomocy.
 • Specyficzne dla aplikacji: W zależności od aplikacji klawisze funkcyjne mogą pełnić różne funkcje. W edytorach grafiki "F5" może odświeżać widok, podczas gdy w programach muzycznych ten sam klawisz może uruchamiać lub zatrzymywać odtwarzanie.
 • Zastosowania w systemie operacyjnym: W systemach operacyjnych, takich jak Windows, klawisze funkcyjne mają również swoje dedykowane zadania. Na przykład "F2" jest często używany do zmiany nazwy zaznaczonych plików, a "F5" do odświeżania zawartości okna.
 • W połączeniu z innymi klawiszami: Klawisze funkcyjne stają się naprawdę potężne, gdy są używane w kombinacji z innymi klawiszami, takimi jak "Shift", "Ctrl" czy "Alt". Te kombinacje umożliwiają dostęp do wielu dodatkowych funkcji i skrótów.
 • Programowalność: W niektórych specjalistycznych aplikacjach lub grach klawisze funkcyjne mogą być programowalne, co oznacza, że użytkownicy mogą dostosować je do swoich potrzeb.
 • Zastosowania sprzętowe: Na niektórych klawiaturach, klawisze funkcyjne mogą mieć dodatkowe znaczenie w kontekście funkcji sprzętowych, takich jak regulacja głośności, jasności ekranu czy kontrola odtwarzania multimediów. Warto również zapamietać, że klawisz F11 włącza oraz wyłącza tryb pełnoekranowy.

Wprowadzanie tekstu na klawiaturze do komputera

Przydatne skróty klawiaturowe

Klawiaturowe skróty to kombinacje klawiszy, które pozwalają użytkownikowi szybko wykonywać określone zadania bez konieczności korzystania z myszy czy przeszukiwania menu aplikacji. Używanie skrótów klawiaturowych może znacznie przyspieszyć i usprawnić pracę na komputerze.

Czym są skróty klawiaturowe?

To kombinacje dwóch lub więcej klawiszy, które, gdy są wciskane jednocześnie, wykonują określone działanie. Na przykład, w wielu aplikacjach kombinacja Ctrl + S służy do zapisywania pliku, podczas gdy Ctrl + C służy do kopiowania zaznaczonego tekstu lub obiektu.

Do czego służą i w czym pomagają?

 • Efektywność: Skróty klawiaturowe pozwalają na szybsze wykonywanie zadań, omijając potrzebę klikania myszą w odpowiednie menu czy przyciski.
 • Ergonomia: Pomagają zmniejszyć napięcie ręki poprzez redukcję używania myszy.
 • Wszechstronność: Dostępne są w prawie wszystkich aplikacjach i systemach operacyjnych, co sprawia, że ich nauka przynosi korzyści niezależnie od tego, czym się zajmujesz na komputerze.
 • Dostępność: Skróty klawiaturowe często pomagają osobom z niepełnosprawnościami w bardziej efektywnym korzystaniu z komputera.

Przydatne skróty klawiaturowe

Poniżej przedstawiamy kilka podstawowych i powszechnie używanych skrótów klawiaturowych (dla systemu Windows, ale wiele z nich działa również w innych systemach), które znaczą ułatwią korzystanie z komputera:

 • Ctrl + C - kopiowanie zaznaczonego tekstu/obrazu
 • Ctrl + X - wycinanie zaznaczonego tekstu/obrazu
 • Ctrl + V - wklejanie tekstu/obrazu
 • Ctrl + Z - powoduje cofnięcie ostatnio wykonanej operacji
 • Ctrl + Y - przywraca poprzednio wykonaną operację (odwrotność Ctrl + Z)
 • Ctrl + A - powoduje zaznaczenie całego tekstu bądź obrazu
 • Ctrl + S - umożliwia zapisanie pliku bądź obrazu.
 • Ctrl + P - uruchamia drukowanie
 • Ctrl + F - pozwala wyszukać daną frazę w treści
 • Ctrl + B - powoduje pogrubienie tekstu
 • Ctrl + U - powoduje podkreślenie tekstu
 • Alt + Tab - przełączanie między otwartymi aplikacjami
 • Ctrl + Shift + T - otwiera ostatnio zamkniętą kartę w przeglądarce
 • Alt + F4 - zamyka aktywne okno
 • Ctrl + Tab - przełącza między kartami w przeglądarce
 • Ctrl + Alt + Delete - wywołanie menedżera zadań lub ekranu logowania

Klawisze klawiatury od komputera

Chciałbyś wykorzystać w rzeczywistości wiedzę z naszego dzisiejszego artykułu?

Zakup klawiaturę komputerową w naszym internetowym sklepie HDWR i działaj szybko, komfortowo i sprawnie!

Podsumowanie

Klawiatura komputerowa, choć na pierwszy rzut oka może wydawać się zwykłym narzędziem, ma bogatą historię i kryje w sobie wiele funkcji, które znacząco ułatwiają codzienną pracę na komputerze. Od klasycznych klawiszy takich jak QWERTY, które mają swoje korzenie w maszynach do pisania, po specjalne klawisze funkcyjne i skróty klawiaturowe, które zostały stworzone, by przyspieszyć i usprawnić różne operacje.

Należy jednak pamiętać, że tak jak każde narzędzie, klawiatura wymaga pewnej wprawy i praktyki. Dlatego warto poświęcić czas na naukę i zapoznanie się z różnymi skrótami klawiaturowymi oraz funkcjami klawiszy. Dzięki temu praca na komputerze stanie się nie tylko szybsza, ale także bardziej komfortowa.

W erze cyfrowej, w której spędzamy coraz więcej czasu przed ekranami, umiejętność efektywnego korzystania z klawiatury jest kluczem do produktywności. Niezależnie od tego, czy jesteś nowicjuszem, czy doświadczonym użytkownikiem, zawsze warto pogłębiać swoją wiedzę na temat klawiatury i jej tajemnic.

Polecane produkty

[product show="main" slider="true" onlyAvailable="true"]

Komantarze (0)

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium