0,00 zł

Kolektory danych - wszystkie informacje w pigułce [2023]

Dodaj pierwszy komentarz

Kolektory danych zapewniają szybszy, łatwiejszy i dokładniejszy sposób zbierania danych niż ręczne wprowadzanie danych. Ponadto kolektory danych mogą być wykorzystywane do wykonywania szeregu innych czynności, w tym do inwentaryzacji, monitorowania produkcji, zarządzania magazynem, zarządzania pracownikami i zarządzania zamówieniami.

Statystyki dotyczące wykorzystania kolektorów danych wskazują, że stale rośnie ich popularność w wielu gałęziach przemysłu. W 2018 r. ponad 80% firm używało kolektorów danych w dużych firmach, a ponad 60% w średnich firmach.

Do 2020 r. przewidywano większe wykorzystanie kolektorów danych w dziedzinach takich jak handel detaliczny, magazynowanie, przemysł spożywczy, transport i logistyka, zarządzanie zapasami i produkcja.

Raporty dotyczące kolektorów danych wskazują, że maszyny te są niezawodne i bezpieczne w użyciu, a ponadto mają wiele zalet, takich jak mniejszy czas przetwarzania, wyższa wydajność, lepsze bezpieczeństwo i niższe koszty w porównaniu z innymi metodami zbierania danych.

W tym artykule omówimy:

Funkcje kolektora danych

Kolektory danych służą do automatyzacji procesów odczytywania informacji z kodów. Urządzenia te składają się z czytnika, który skanuje kody, i oprogramowania, które interpretuje i przetwarza informacje z kodu. Dzięki temu procesowi możliwe jest szybkie i precyzyjne odczytywanie informacji z kodów.

Kolektor danych z wbudowanym skanerem kodów kreskowych.

Kolektor posiada menu w języku angielskim. Poniżej przedstawiamy opis poszczególnych funkcji wraz z krótką instrukcją ich użytkowania. W kolejnych punktach znajdą Państwo informacje dotyczące najważniejszych cech kolektora danych.

Wireless send - bezprzewodowe wysyłanie

Jest to opcja przesyłania kodów bezpośrednio do komputera. Jeżeli do komputera podłączymy stację dokującą i wybierzemy tę opcję to po zeskanowaniu kody będą przesyłane od razu do komputera. Zasada działania jest identyczna jak w przypadku typowego bezprzewodowego czytnika kodów, tyle że w przypadku kolektora mamy podgląd zeskanowanego kodu kreskowego.

Barcode capture - przechwytywanie kodów kreskowych

Z głównego menu wybieramy opcję nr 2, "Barcode Capture", dalej pierwszą opcję od góry czyli "Scan Barcode". Po naciśnięciu żółtego przycisku wyświetla się laser i można skanować kody. Na wyświetlaczu widzimy ostatni zeskanowany kod. Poniżej znajduje się liczba zeskanowanych kodów oraz typ kodu. Klawiszem F1 wchodzimy w funkcję ręcznego wpisywania kodów z klawiatury. Klawiszem F2 można wejść w listę zeskanowanych kodów i zobaczyć co było skanowane. Klawiszem F3 można usunąć ostatni zeskanowany kod. Po wejściu w listę kodów (klawisz F2) można usunąć wybrany kod. Należy w tym celu wcisnąć klawisz F3, wpisać numer porządkowy kodu jaki chcemy usunąć i potwierdzić klawiszem OK (pierwszy od góry po lewej).

Zeskanowane kody można zapisać i wyeksportować do komputera w postaci pliku tekstowego na 2 różne sposoby. W celu zapisania kodów należy cofnąć się do menu gdzie wybieraliśmy opcję "Scan Barcode" przyciskiem ESC (na dole po lewej). Z tego menu wybieramy 4, "Export to file". Po wybraniu tej opcji kolektor poinformuje że dane zostały zapisane. Po zapisaniu kodów do pliku tekstowego należy na komputerze do którego jest podłączona stacja od kolektora otworzyć plik tekstowy. Po jego otwarciu z menu "Barcode Capture" wybieramy opcję "Wireless send". Po wybraniu tej opcji wszystkie zapisane wcześniej kody zostaną przesłane do otwartego pliku.

Druga opcja przesyłu danych: Po wykonaniu opcji "Export to file" przy pomocy dowolnego klawisza cofamy się do poprzedniego menu. Żeby przesłać dane do komputera należy cofnąć się do głównego menu i wybrać opcję 4, "System". Następnie opcję 1, UDisk, wcisnąć klawisz 2, wpisać hasło które składa się z cyfr 13579 i zatwierdzić klawiszem OK. Kolektor wyświetli komunikat że należy podłączyć kabel USB. Po podłączeniu go do komputera kolektor wyświetli się jako dysk zewnętrzny na komputerze i na tym dysku znajduje się zapisany plik tekstowy z zeskanowanymi kodami. Po zakończeni należy nacisnąć klawisz ESC.

Direct inventory - bezpośrednia inwentaryzacja

Z głównego menu wybieramy opcję 3, "Direct Inventory". Jeżeli chodzi o ustawienia i funkcjonalność wszystko jest analogiczne do opcji "Barcode Capture". Różnica polega na tym że po wejściu w opcję "Inventory" i po zeskanowaniu kodu możemy wpisać jego ilość. Należy w tym celu po zeskanowaniu kodu wpisać z klawiatury liczbę i zatwierdzić ją opcją "Cover" (przycisk OK). Eksport danych jest również analogiczny, przy czym tutaj uzyskujemy listę zeskanowanych kodów jeden pod drugim i za każdym kodem po przecinku liczbę oznaczająca ilość danego produktu.

Programowanie prefixu i sufixu

Nasze kolektory danych posiadają możliwość zaawansowanego programowania. Można w nich ustawić dowolny prefix oraz suffix. Poniżej przykład programowania podwójnego entera jako suffix:

Z menu "Barcode Capture" lub "Direct Inventory" wybieramy opcję 6' "Setting", dalej 4, "Set export format". Pojawi się na ekranie sekwencja B.13.10 gdzie B oznacza kod kreskowy, 13.10 to znak ENTER wstawiany za kodem zakodowany przy pomocy tabeli kodów ASCII. Żeby uzyskać podwójny Enter należy wpisać następująca sekwencję B.13.10.13.10 i zatwierdzić klawiszem ok. W tym momencie po wykonaniu przesyłania danych zeskanowane kody będą wyświetlane na komputerze z podwójnym Enterem.

UWAGA: Pomimo zaprogramowania podwójnego Entera na kolektorze zeskanowane kody będą się pojawiały tak samo jak przed zaprogramowaniem. Zaprogramowany podwójny Enter będzie widoczny dopiero na komputerze po przesłaniu danych.

Czy wiesz że...

 • Kolektory danych kodów są stosowane w wielu różnych branżach, takich jak logistyka, produkcja, handel detaliczny i usługi.
 • Kolektory danych kodów oferują szybkie i precyzyjne odczytywanie kodów kreskowych, kodów 2D, RFID i kodów barowych.
 • Są one szeroko stosowane w magazynach, hurtowniach, sklepach, restauracjach, szpitalach i wielu innych miejscach.
 • Kolektory danych kodów mogą skanować kody kreskowe przy różnych kątach, takich jak poziomy, pionowy lub pod kątem 45 stopni.
 • Kolektory danych kodów mogą również przechowywać kody, które zostały wcześniej przeczytane.
 • Kolektory danych kodów są często wyposażone w funkcje, takie jak alerty dźwiękowe, świetlne lub wibracyjne, aby powiadomić użytkownika o wykrytym kodzie.
 • Kolektory danych kodów są dostępne w wielu odmianach, w tym półprzewodnikowe, laserowe, CMOS, przemysłowe i przenośne.

Jak przeprowadzić inwentaryzację za pomocą kolektora danych?

Kolektory danych umożliwiają szybkie i precyzyjne inwentaryzowanie magazynu. Pozwalają uniknąć błędów przy ręcznym wprowadzaniu danych i skrócić czas potrzebny na inwentaryzację. Przed wykonaniem inwentaryzacji należy w pierwszym kroku dokonać skanowania wszystkich produktów w magazynie i zapisać te dane w bazie danych. Następnie można przejść do porównywania tych danych z innymi źródłami, aby określić, czy w magazynie znajdują się wszystkie produkty i jakie są ich ilości. Można też wykorzystać kolektory danych kodów kreskowych do automatycznego tworzenia raportów, które pokażą, jakie produkty są w magazynie, ile ich jest i jakie straty wystąpiły.

Specyfikacja naszych kolektorów danych

Kolektor danych to urządzenie, które z powodzeniem można wykorzystać podczas przeprowadzania inwentaryzacji. Dzięki wbudowanej pamięci mogącej pomieścić nawet 50 000 kodów typu EAN-13, a model HD-PS8B 2D umożliwia odczyt i zapis kodów kreskowych jak i wielowymairowych np. kod QR. Sam proces przeprowadzania inwentaryzacji jest prosty i intuicyjny, został on opisany oraz przedstawiony poniżej.

Jak przejść w tryb inwentaryzacji

W celu rozpoczęcia pracy należy z głównego menu wybrać opcję nr 3, "Direct Inventory". Następnie wybieramy opcję "Inventory" i możemy rozpocząć skanowanie. Po zeskanowaniu kodu możemy wpisać jego ilość i wpisaną liczbę zatwierdzić opcją "Cover" (przycisk OK). Po zakończeniu skanowania dane możemy przesłać do komputera w dwojaki sposób:

 • na komputerze do którego jest podłączona stacja od kolektora należy otworzyć plik tekstowy. Po jego otwarciu z menu "Direct Invenotory" wybieramy opcję "Wireless send". Po wybraniu tej opcji wszystkie zapisane wcześniej kody zostaną przesłane do otwartego pliku,
 • zapisane dane można od razu otrzymać w formie tekstowej. W tym celu należy z menu "Direct Invenotory" wybrać opcję "Export to file". Po wybraniu tej opcji kolektor poinformuje że dane zostały zapisane. Po wciśnięciu dowolnego klawisza cofamy się do poprzedniego menu. Żeby przesłać dane do komputera należy cofnąć się do głównego menu i wybrać opcję 4, "System". Następnie opcję 1, UDisk, wcisnąć klawisz 2, wpisać hasło które składa się z cyfr 13579 i zatwierdzić klawiszem OK. Kolektor wyświetli komunikat że należy podłączyć kabel USB łączący kolektor z komputerem. Kabel należy wpiąć w gniazdo po lewej tronie na dole kolektora.. Po podłączeniu go do komputera kolektor wyświetli się jako dysk zewnętrzny i na tym dysku znajduje się zapisany plik tekstowy z zeskanowanymi kodami. Po zakończeni należy nacisnąć klawisz ESC.

Wyeksportowane dane to lista zeskanowanych kodów jeden pod drugim, za każdym kodem po przecinku znajduje się liczba oznaczająca ilość wprowadzonego kodu. 

 

 

Jak wprowadzić własną bazę danych do kolektora?

Kolektory danych firmy HDWR umożliwiają wprowadzenie do urządzenia danych z własnymi produktami/ materiałami. Dzięki temu na kolektorze mamy podgląd na informację dotyczące produktów, bez problemu możemy też przeprowadzić inwentaryzację.

Jakie informacje możemy wprowadzić?

 • kod produktu,
 • kod EAN-13,
 • nazwa produktu,
 • ilość na magazynie,
 • cena zakupu,
 • cena sprzedaży,
 • oraz wiele innych parametrów,

Dzięki temu po zeskanowaniu kodu przykładowego produktu na kolektorze otrzymujemy wszystkie niezbędne informacje.

Żeby wgrać plik z bazą danych na kolektor należy z głównego menu wybrać opcję UDisk, wcisnąć klawisz 2, wpisać hasło które składa się z cyfr 13579 i zatwierdzić klawiszem OK. Kolektor wyświetli komunikat że należy podłączyć kabel USB. Po podłączeniu go do komputera kolektor wyświetli się jako dysk zewnętrzny i na ten dysk należy wgrać plik z bazą danych. Po zakończeniu należy nacisnąć klawisz ESC.

Porównanie kolektora danych z terminalem mobilnym

Terminale i kolektory danych służą do wykonywania podobnych operacji. Jednak ich budowa, sposób użytkowana oraz wbudowane oprogramowanie są zróżnicowane. W poniższym artykule znajdą Państwo informacje na temat podobieństw oraz różnic jakie cechują obydwa urządzenia.

Podobieństwa między kolektorem danych a terminalem mobilnym

Niezależnie od rodzaju urządzenia oraz wybranego, konkretnego modelu cechą wspólną obydwu urządzeń jest wbudowany czytnik kodów. Standardowo każdy terminal oraz kolektor posiada laserowy czytnik do odczytu kodów kreskowych. Opcjonalnie urządzenie może posiadać czytnik do kodów wielowymiarowych typu QR, Aztec, Data Matrix itp.

Kolejną cechą wspólną jest przeznaczenie obydwu urządzeń - przeważnie praca na magazynie, w szczególności podczas inwentaryzacji. Dotyczy to przede wszystkim kolektora danych. Terminal można również wykorzystać do powyższych celów, ale posiada on znacznie więcej dodatkowych funkcjonalności.

Struktura obydwu urządzeń jest podobna. Każdy posiada wyświetlacz, klawiaturę alfanumeryczną bądź ekranową (lub obydwie na raz), wbudowany czytnik kodów, baterię lub akumulator pozwalający na pracę bezprzewodową.

Różnice pomiędzy kolektorem danych a terminalem mobilnym

To co odróżnia terminal od kolektora to przede wszystkim system operacyjny. W przypadku terminali najczęściej spotykany system to Android, rzadziej Windows Mobile. Kolektory danych posiadają przeważnie oprogramowanie dedykowane przez producenta sprzętu, w którym nie ma możliwości modyfikacji, w przeciwieństwie do Androida czy Windowsa (wgrywanie dodatkowych aplikacji itp.).

W związku z powyższym terminal posiada zdecydowanie więcej funkcji. Przede wszystkim można na Nim zainstalować, np. aplikację mobilną programu magazynowego (polecamy program Weaver WMS). Dzięki temu przy pomocy jednego urządzenia możemy pracować bezpośrednio na programie zainstalowanym na komputerze stacjonarnym.

Dodatkowo wybrane modele posiadają slot na kartę SIM dzięki czemu mogą również służyć jako telefon.

W przypadku kolektorów zakres funkcjonalności jest nie co mniejszy. Przede wszystkim kolektory posiadają mniejsze wyświetlacze. Ich podstawowym zadaniem jest możliwość przeprowadzenia inwentaryzacji na zasadzie: skanujemy kod, wpisujemy ilość danego produktu, skanujemy kolejny kod itd. Tak stworzony plik przesyłamy do komputera na którym zainstalowany mamy program magazynowy. Kolektor może również przesyłać dane bezpośrednio do komputera, dzięki czemu można go używać jak czytnik bezprzewodowy.

Podsumowanie

Kolektory kodów kreskowych są jednym z najważniejszych elementów technologii automatyzacji dla wielu firm i organizacji. Kolektory kodów kreskowych są stosowane w wielu branżach i służą do skanowania produktów, aby ułatwić proces sprzedaży i wystawiania faktur. Kolektory kodów kreskowych są dostępne w różnych rozmiarach, w tym w postaci stacjonarnych, przenośnych i bezprzewodowych. Każdy z nich ma swoje zalety, dzięki czemu można dopasować je do określonych zastosowań. Kolektory kodów kreskowych są szeroko wykorzystywane w handlu detalicznym, w służbie zdrowia, w transporcie i logistyce, w gastronomii, w przemyśle i w wielu innych sektorach.

Polecane produkty

[product show="main" slider="true" onlyAvailable="true"]

Komantarze (0)

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium