0
0,00 zł

Rejestratory czasu pracy a prawo pracy: Co każdy pracodawca powinien wiedzieć [2023]

Dodaj pierwszy komentarz

Czy zdawaliście sobie sprawę z tego, że odpowiednie ewidencjonowanie czasu pracy jest nie tylko korzyścią dla efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi, ale przede wszystkim obowiązkiem prawnym każdego pracodawcy? W erze technologii i rosnącej potrzeby monitorowania godzin pracy, rejestratory czasu pracy stały się niezbędnym narzędziem dla wielu firm. Jednakże ich implementację i stosowanie, należy rozpatrywać mając na uwadze kwestie prawne. Jak zatem godzić obowiązki wynikające z przepisów prawa pracy z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi? Jakie aspekty prawne muszą być uwzględnione podczas wyboru odpowiedniego systemu? W tym blogu postaramy się przybliżyć te zagadnienia, podkreślając znaczenie prawidłowej ewidencji czasu pracy oraz przedstawiając potencjalne pułapki i wyzwania. Z nami zrozumiesz, że obowiązek ewidencji może stać się Twoją największą korzyścią. Zapraszamy do dalszej lektury!

W tym artykule omówimy:

Ewidencja czasu pracy w kontekście prawa pracy

Ewidencja czasu pracy to systematycznie prowadzone, uporządkowane zapisy dotyczące liczby godzin pracy, które pracownik przepracował w określonym czasie. Jej głównym celem jest dokumentowanie czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy.

W ewidencji czasu pracy muszą znaleźć się takie informacje jak:

 • ilość przepracowanych godzin
 • ilość przepracowanych godzin w niedziele, święta oraz w porze nocnej, jeżeli występują
 • godziny nadliczbowe
 • nieobecności w pracy wynikające z urlopów oraz zwolnień lekarskich
 • inne usprawiedliwione oraz nieusprawiedliwione nieobecności
Rejestracja czasu pracy może być prowadzona w formie papierowej, elektronicznej lub przy użyciu specjalistycznych urządzeń, takich jak rejestratory czasu pracy.

Należy pamiętać, że prowadzenie ewidencji czasu pracy jest obowiązkowe dla każdego pracodawcy niezależnie od ilości osób, które zatrudnia w swoim przedsiębiorstwie. Ma to na celu zapewnienie przestrzegania norm czasu pracy oraz odpowiedniego wynagradzania pracowników za nadgodziny. Dodatkowo pracodawca powinien poinformować pracowników o formie prowadzonej rejestracji czasu pracy.

Pracownik ma prawo do wglądu w swoje dane dotyczące czasu pracy oraz ich korekty w przypadku nieprawidłowości.

Ewidencja czasu pracy

Konsekwencje prawne wynikające z braku prowadzenia rejestracji czasu pracy

Jak już wspomnieliśmy wcześniej, prowadzenie rejestracji czasu pracy pracowników jest obowiązkowe. Nieprawidłowo prowadzona ewidencja czasu pracy bądź jej całkowity brak, może skutkować sankcjami finansowymi, a w skrajnych przypadkach nawet odpowiedzialnością karną pracodawcy.

Zgodnie z Kodeksem Pracy pracodawcy nieprzestrzegający obowiązujących przepisów i zaniedbujący prowadzenie ewidencji czasu pracy, w razie kontroli muszą liczyć się z sankcjami prawnymi w postaci wysokich kar grzywny. Nieprzestrzeganie tych obowiązków uznawane jest za naruszenie praw pracowniczych, za co grozi kara finansowa w przedziale od 1 000 zł do 30 000 zł, zgodnie z art. 281 pkt 6 tego kodeksu.

Grafika obrazująca kary za brak prowadzenia ewidencji czasu pracy

Rejestrator czasu pracy - czy może być używany do ewidencjonowania czasu pracy?

Rejestrator czasu pracy to narzędzie, które w coraz większym stopniu jest wykorzystywane przez pracodawców do ewidencji czasu pracy swoich pracowników. W dobie nowoczesnych technologii, kiedy prawidłowa ewidencja staje się kluczowym elementem zarządzania zasobami ludzkimi, czytnik godzin pracy przyczynia się do ułatwienia procesu rejestracji pracy. Zwiększa efektywność pracy pracowników księgowo-kadrowych, upraszczając proces obliczania wynagrodzeń i porządkując dane obecności oraz nieobecności pracowników.

Państwowa Inspekcja Pracy nie narzuca narzędzi za pomocą, których powinna odbywać się rejestracja czasu pracy i dopuszcza prowadzenie ewidencji czasu pracy w formie elektronicznej, zatem elektroniczny rejestrator czasu pracy może stać się idealnym narzędziem do tego celu. Wdrożenie automatycznej ewidencji czasu pracy, jest korzystne nie tylko dla pracodawcy i pracowników księgowo-kadrowych, ale również dla pracowników.

Rejestrator czasu pracy elektroniczny

Czy wiesz, że...

 • W epoce przedindustrialnej ewidencja czasu pracy była prowadzona ręcznie, zwykle przez osoby odpowiedzialne za nadzór nad pracownikami. Miało to miejsce przed wynalezieniem zegarów kartkowych.
 • Pierwszy zegar kartkowy został wynaleziony w 1888 roku przez Willarda Bundy'ego, jubilera z Nowego Jorku. Jego wynalazek był pierwowzorem dla wielu współczesnych systemów rejestracji czasu pracy.
 • W dobie RODO (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) wykorzystanie biometrycznych rejestratorów czasu pracy, takich jak skanery linii papilarnych czy rozpoznawanie twarzy, wymaga szczególnej uwagi. Pracodawcy muszą uzyskać wyraźną zgodę pracownika na przetwarzanie jego danych biometrycznych oraz zapewnić odpowiednie zabezpieczenia tych danych.
 • W wielu krajach, nieprzestrzeganie przepisów dotyczących ewidencji czasu pracy może prowadzić do surowych kar finansowych. W Polsce, na przykład, zaniedbanie tego obowiązku może skutkować grzywną sięgającą nawet 30 000 zł.
 • W niektórych kulturach, szczególnie w Azji Wschodniej, długi czas pracy i przepracowywanie są widziane jako oznaka zaangażowania i poświęcenia. Jednak dzięki globalnej świadomości na temat zdrowia i bezpieczeństwa w pracy, ewidencja czasu pracy staje się narzędziem promującym równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.

Dane biometryczne w rejestracji czasu pracy, a ochrona danych osobowych

Co to są dane biometryczne?

Dane biometryczne to unikalne cechy fizyczne, fizjologiczne lub behawioralne osoby, które mogą być wykorzystywane do identyfikacji bądź weryfikacji tożsamości jednostki. Są to dane szczególnie wrażliwe, ponieważ są unikalne dla każdej osoby i nie można ich zmienić w sposób, w jaki można zmienić hasło czy kartę dostępową.

Przykłady danych biometrycznych to:

 • Odciski palców: Najbardziej powszechna i rozpoznawalna forma danych biometrycznych
 • Rozpoznawanie twarzy: Technologia, która analizuje cechy twarzy, takie jak odległość między oczami czy kształt nosa, do celów identyfikacji
 • Skan tęczówki lub siatkówki: Oba te elementy oka są unikalne dla każdej osoby i mogą być używane do bardzo precyzyjnej identyfikacji
 • Geometria dłoni: Analiza kształtu i rozmiaru dłoni, jak również układu żył
 • Rozpoznawanie głosu: Wykorzystuje unikalne cechy głosu do weryfikacji tożsamości
 • Dynamika pisania na klawiaturze: Analiza sposobu, w jaki osoba pisze na klawiaturze, w tym rytm i siła nacisku klawiszy

Rejestratory czasu pracy, w zależności od modelu, oferują dokonywanie zapisu godzin przyjścia i wyjścia pracownika z zakładu pracy za pomocą różnych metod weryfikacyjnych. Najbardziej popularnymi metodami identyfikacji są karty RFID oraz indywidualnie nadane dla każdego pracownika numery PIN. Prowadzenie ewidencji czasu pracy za pomocą tych metod weryfikacyjnych jest w pełni zgodne z prawem i w żaden sposób nie narusza danych osobowych pracownika.

Na rynku znajdziemy również czytniki godzin pracy, które poza wyżej wspomniany metodami weryfikacji, oferują dodatkowo możliwość zapisu godzin stawienia się w firmie oraz jej opuszczenia za pomocą odcisków palca, a nawet skanu twarzy. Z uwagi na wrażliwość danych biometrycznych, jakimi są odciski palców oraz fizjologiczne cechy twarzy ich przetwarzanie regulowane jest przez przepisy o ochronie danych osobowych, czyli RODO. Kodeks Pracy nie widzi podstawy do przetwarzania danych biometrycznych pracowników w celu prowadzenia rejestracji czasu pracy. Pracodawca może jednak przetwarzać dane biometryczne takie jak odciski palca bądź skan twarzy, wyłącznie wówczas gdy pracownik wyrazi zgodę. Co ważne, zgoda ta musi być świadoma i dobrowolna, a pracownik ma prawo odwołać ją w każdej chwili bez żadnych konsekwencji. Dodatkowo dane biometryczne mogą być przetwarzane również w sytuacji, gdy ich podanie jest niezbędne ze względu na kontrolę dostępu do poszczególnych pomieszczeń, które wymagają szczególnej ochrony z uwagi na znajdujące się wewnątrz wartościowe przedmioty bądź informacje.

Czytnik godzin pracu

Podsumowanie

Rejestrowanie czasu pracy to nie tylko obowiązek, ale też narzędzie, które pozwala na skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie. Wybierając odpowiedni system rejestrujący, warto mieć na uwadze przepisy prawa pracy oraz oczekiwania pracowników. Zapewni to płynną współpracę i zgodność z obowiązującymi normami.

Jeśli masz wątpliwości dotyczące stosowania rejestratorów czasu pracy w Twojej firmie, warto skonsultować się z ekspertem w dziedzinie prawa pracy.

Polecane produkty

[product show="main" slider="true" onlyAvailable="true"]

Komantarze (0)

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium